პრიორიტეტები

 

ჩვენი პრიორიტეტები მოიცავს განათლებას, ჯანდაცვას, შრომისა და კეთილდღეობის პოლიტიკას, კვლევასა და იმ საერთაშორისო პრაქტიკებზე დაკვირვებას, რომელიც შეიძლება რელევანტური იყოს ქართული კონტექსტისთვის.

ჩვენი მიზანია ქალთა საჭიროებებით შექმნილი პოლიტიკის წარმოება. ამ საიტის საშუალებით, ჩვენ ვაპირებთ არათუ ვისაუბროთ ქალთა პრობლემებზე, არამედ სიღრმისეულად გავიაზროთ ამ პრობლემების გამომწვევი მიზეზები და მოცემულობები, რომელშიც ვცხოვრობთ და სწორი აქცენტები დავსვათ სოციალურ მოძრაობებში, რომლებთანაც ვითანამშრომლებთ