წინა კითხვის წრემ და დისკუსიამ წარმატებით ჩაიარა, გამოიკვეთა მეტად მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც ეხება ოჯახის ცნების განსაზღვრას, ქალების სექსუალურ თავისუფლებას და სხეულის კონტროლს ქართულ კონტექსტში.


ამ შეხვედრაზე შევეცდებით ვისაუბროთ იმაზე თუ რა როლი აქვს ქალისათვის ოჯახს და გათხოვებას, თუ რა პოლიტიკა დგას სხეულის კონტროლისა და სექსუალობის პრაქტიკების სწავლებების უკან. როგორ იყენებს საზოგადოება ქალის ემოციურ და ფიზიკურ შრომას.


ამ თემატიკასთან დაკავშირებით რეკომენდირებული ლიტერატურაა:

  1. შობადობის კონტროლის ისტორიული მიმოხილვა;
  2. შავი პროტესტი პოლონეთში;
  3. Sexuality, alienation and capitalism

გელოდებით 22 ოქტომბერს, 5 საათზე, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტის S კორპუსში, „სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის“ ოფისში, ოთახი 508 .

მისამართი: გიორგი წერეთლის ქუჩა #3; თბილისი