„გზავნილი სოფლიდან“ არის პირველი პუბლიკაცია, რომელიც გორის სათემო რადიო „მოზაიკის“ მიერ გამოიცა. პუბლიკაცია, რომელიც სოფლად მცხოვრებ ქალთა ისტორიების კრებულს წარმოადგენს, ერთ მთავარ მიზანს ემსახურება – გამოკვეთოს ის გარემოებები, რომლებიც განსაზღვრავენ ქალაქებს მიღმა მცხოვრები ქალების ყოფას, მათ ყოველდღიურობას.
„მოზაიკამ“ პუბლიკაცია „ქალთა ფონდის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „ქალები ქალაქს მიღმა“ ფარგლებში დაბეჭდა.

Download (PDF, 5.24MB)