ქვიარი, როგორც მეინსტრიმ წინააღმდეგობის პოლიტიკის თავსატეხი