შობადობის კონტროლის ისტორიული მიმოხილვა

  • Annie Mumladze

    ძალიან კარგი სტატიაა, შეგიძლიათ წყაროებიც მიუთითოთ? აი, მაგალითად, მაინტერესებს წყარო, სადაც საუბარია დემოგრაფიის პოლიტიკის ჩამოყალიბებამდე არსებულ სიტუაციაზე ევროპაში, მადლობა.