ქალთა კითხვის წრე, მეორე შეხვედრა (მხოლოდ ქალებისთვის)