ქალთა ავტონომიური სივრცეების საჭიროება – გვანცა ხონელიძე

“ქალთა მზერა” აკეთებს მოხსენებათა ციკლს, რომელიც დაეთმობა ქალთა თემატიკას და პრობლემატური საკითხების გამოკვლევას. ეს ყოველივე მიზნად ისახავს ფემინიზმის ისტორიისა და მისი, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღის შესწავლას.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია “ქალთა ფონდი საქართველოში”