სასიყვარულო შრომის ფასი: სიახლოვის პოლიტიკური ეკონომია – ემა დოულინგი