ფალოცენტრიზმი მედიცინაში და არამარტო – თამარ ფონიავა