დედათა უწესობა – გლობალური ტენდენციები და საქართველო – თამუნა ჩქარეული