მულტიმედია

ლესბოსური ფემინიზმი და პოლიტიკური სეპარაცია – ნათია გვიანიშვილი

ფემინისტური ჯგუფი ქალთა მზერა აკეთებს მოხსენებათა ციკლს, რომელიც დაეთმობა ქალთა თემატიკას და პრობლემატური საკითხების გამოკვლევას. ეს ყოველივე მიზნად ისახავს...

Continue reading

ქალთა საკითხი კეთილდღეობის სახელმწიფოებში – თინა ყიფშიძე

ფემინისტური ჯგუფი ქალთა მზერა აკეთებს მოხსენებათა ციკლს, რომელიც დაეთმობა ქალთა თემატიკას და პრობლემატური საკითხების გამოკვლევას. ეს ყოველივე მიზნად ისახავს...

Continue reading

ქალი საბჭოთა კავშირში – თამთა მელაშვილი

“ქალთა მზერა” აკეთებს მოხსენებათა ციკლს, რომელიც დაეთმობა ქალთა თემატიკას და პრობლემატური საკითხების გამოკვლევას. ეს ყოველივე მიზნად ისახავს ფემინიზმის ისტორიისა...

Continue reading

ქალთა ავტონომიური სივრცეების საჭიროება – გვანცა ხონელიძე

“ქალთა მზერა” აკეთებს მოხსენებათა ციკლს, რომელიც დაეთმობა ქალთა თემატიკას და პრობლემატური საკითხების გამოკვლევას. ეს ყოველივე მიზნად ისახავს ფემინიზმის ისტორიისა...

Continue reading

გზავნილი სოფლიდან

„გზავნილი სოფლიდან“ არის პირველი პუბლიკაცია, რომელიც გორის სათემო რადიო „მოზაიკის“ მიერ გამოიცა. პუბლიკაცია, რომელიც სოფლად მცხოვრებ ქალთა ისტორიების კრებულს...

Continue reading

Start typing and press Enter to search