ქალთა უფლებები

აუნაზღაურებელი შრომის გენდერული დაყოფა

თავი I აუნაზღაურებად მზრუნველობით შრომას მნიშვნელოვან წვლილი შეაქვს ქვეყნების ეკონომიკაში, აგრეთვე ინდივიდუალურ და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაში. აუნაზღაურებადი მზრუნველები მთელ მსოფლიოში...

Continue reading

ზოგი რამ მინიმალურ ხელფასზე, ქალთა უფლებებზე და დემოკრატიაზე

მინიმალური ხელფასის დაწესება სამართლებრივი გზით, ან დარგობრივი ხელშეკრულების ძალით (დარგობრივი მინიმალური ხელფასი, როგორც წესი, უნივერსალურზე უფრო მაღალია), წარმოადგენს შრომის...

Continue reading

Start typing and press Enter to search